torsdag 20 april 2017

Skolarbete på VIAUC

Bra att komma igång och skriva mer här.

En snabb jämförelse mellan studier här och hemma.

Här på VIAUC har man flera mindre moduler man väljer istället för hela kurser. En modul är större och de övriga något mindre.

Varje modul innehåller ett ämne eller tema. T.ex. Intrepreneurhip and internationalization eller General Didactic.

Modulen har en eller flera lärare som har ämnet som specialitet.

I modulen har man en eller flera "Study Products" som kan liknas som lite mindre projektinlämningsuppgifter.

Det som skiljer sig mest är att vi för det mesta inte skriver individuella texter utan presenterar i grupp via inspelning, petcha kutcha eller liknande.

I övrigt känns studieplanen mer flexibel och kan ändras för att ta med nytt material som dykt upp plötsligt.

Saknar lite strukturen hemma men tror jag lärt mig mer under 3 månader här en hemma i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar